Fältartister

Ehrling Eliasson Fältartist

Titti Sjöblom Fältartist

Titti och Ehrling är båda fältartister
Titti Sjöblom är aktiv fältartist sedan 1971. Hon har varit verksam i styrelsen som styrelseledamot 1982-1986, sekreterare 1986-1991 och ordförande 1991-2006.
Sedan 1992 är Titti Sjöblom major.

Ehrling Eliasson blev värvad till Försvarets Fältartister år 1989 och gick sin första kurs i Höllviken två år senare. Sedan dess har Ehrling gjort FMÖ Orkan 1993, varit på utlandsuppdrag som fältartist i FN-tjänst och under många år varit instruktör vid den årliga fältartistutbildningen i Höllviken. Ehrling har även gått UGL och Personaltjänst/Krishantering och Debriefing vid flera tillfällen och förärats CFB;s förtjänstmedalj i silver. Ehrling var styrelseledamot i Försvarets Fältartister åren 1994-2006. 1994 blev Ehrling fältregissör och kapten.

Tittis utlandsmissioner:
Sinai 1974, 1977, 1978
Cypern 1974 och 1982
Libanon 1992
Makedonien 1994
Kroatien 1995.

Tittis nationella uppdrag:
Sedan 70-talet har Titti gjort olika framträdanden som fältartist i uniform för Försvarsmakten; vid olika regementen i Sverige, Försvarets Dag, Jubileum samt vid olika övningar bl a Baltic Link 2000 samt FMÖ Nordanvind 1991.

Instruktör:
1998–2005 var Titti instruktör för fältartisterna vid den årliga centrala utbildningen på Falsterbo Kursgård i Höllviken.

Kurser:
Titti har, förutom fältartisternas egna kurser, gått UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) vid två olika tillfällen, Personaltjänst/Krishantering och Debriefing, samt utbildning i samband med olika utlandsuppdrag som fältartist.

Medaljer:
1988 FN Medalj; In Memory of the Nobel Peace Prize
1992 Försvarsministerns medalj nr 20 för kvinnor
1992 CFB Förtjänsttecken
1997 CFB Förtjänstmedalj i silver
2001 HKH Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond
2003 Skåne FBU-förbund Förtjänstmedalj i silver nr 81
2004 CFB Förtjänstmedalj i guld
2006 Skåne FBU-förbund Förtjänstmedalj i guld
2007 Landstormen/FBU/Försvarsutbildarna i Umeås jubileumsmedalj 1907-2007

Du kan läsa mer om Försvarets Fältartister på deras hemsida: www.faltartisterna.se

Titti Sjöblom Fältartist

Ehrling Eliasson Fältartist